Privaatsustingimused:

Karla Auto O.K. oü on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

NB! Karla Auto O.K oü teenuseid ja/või veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Mõisted:

Isikuandmed on eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Karla Auto O.K. oü kogub ja töötleb eraisikuga sõlmitud lepingu (suulise või kirjaliku) täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Isikuandmete töötlemine on igasugune Karla Auto O.K. oü kliendi või veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
Isikustamata andmed on andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda.
Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad Karla Auto O.K. oü teenuseid või edastavad Karla Auto O.K oü-le omalt poolt infot mistahes kujul või vormis. Muuhulgas kodulehe lugemine, teenuste tellimine/kasutamine, Karla Auto O.K. oü-ga e-maili või telefoni teel ühenduse võtmine.
Teenused on kõik Karla Auto O.K. oü poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine:

Kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (muuhulgas nimi, sünniaeg, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress jne) esitamisel Karla Auto O.K oü-s kohapeal, meie veebilehe kaudu või e-maili teel;
• veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu saadav info, Google Analytics ja FB Pixel kaudu saadav info;
• kliendi tagasiside küsitluste või e-kirjade kaudu edastatav info;
• ostu või tellimuse sooritamisel meie ruumides, kodulehe või e-maili kaudul;
• ürituste ja teenuste tegemisel tekkiv foto- ja videomaterjal.

Isikustamata andmete kogumine:

Karla Auto O.K. oü isiksustamata andmete kogumiseks kasutame nö küpsiseid e. ing. k. cookies.

Küpsiste kasutamine veebilehel:

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

• Püsivad küpsised, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja, kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
• Seansiküpsised on ajutised ja kaovad kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks ostukorvi sisu salvestamiseks jms funktsionaalsuste võimaldamiseks.
Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.

Tihti lubavad veebilehitseja vaikesätted küpsiste säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.
Statistika kogumiseks kasutab Karla Auto O.K. oü Google Analytics ja Facebook Pixel teenuseid, kogudes andmeid lehe külastusstatistika kohta. Google Analytics ja Facebook Pixel võib andmeid kasutajate aktiivsuse kohta koguda ka ilma küpsisefaile kasutamata.

Isikustamata andmeid kasutame:

• Veebilehe külastatavuse statistika põhjal veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks (Facebook Pixel, Google Analytics)
• Karla Auto O.K oü teenuste parendamiseks ja pidevaks kasutajakogemuse täiustamiseks;
• turundussõnumite ja -kampaaniate loomiseks.

Isikuandmete kasutamine:

Kogutud isikuandmete abil saame koostada kliendile hinnapakkumise, saata tellitud kaupa, anda tagasisidet pakutava teenuse protsessi kohta ning teostada tagasisideuuringuid. Klient, kes ei soovi olla meie tagasisideuuringu loendis, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Karla Auto O.K. oü avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele. Kolmanda osapoolena loetakse ettevõtteid, kes osutavad Karla Auto O.K. oü-le teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on Karla Auto O.K. oü-st tellitud kaupade transport.

Karla Auto O.K. oü-s tehtud foto- ja videomaterjali võime avaldada oma ruumides, reklaamidel, kodulehel ja sotsiaalmeedias. Kui klient ei soovi foto- ja videomaterjalil jäädvustatud saada, siis on kliendil võimalik meid sellest teavitada foto-või videomaterjali jäädvustamise hetkel.
Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu
Karla Auto O.K. oü ei avalda kasutajate isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kelle tegevus ei ole seotud Karla Auto O.K. oü teenuse pakkumise ega toimimisega!

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus:

Karla Auto O.K. oü säilitab isikuandmeid seni, kuni see on eesmärgi täitmiseks vajalik või seadusest tulenevalt nõutud. Vastavalt seadusele, säilitame raamatupidamisandmeid 7 aastat majandusaasta lõppemisest. Tagasisideuuringu nimekirjas olevat e-maili aadressi hoiame seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.
Karla Auto O.K. oü rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutajal on igal hetkel õigus:

• avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
• nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
• nõuda isikuandmete töötlemise piiramist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile karla@karla.ee. Avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Vältimaks kasutajate andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (saadetuna meie andmebaasis registreeritud e-posti aadressilt, digitaalselt allkirjastatult või isiklikult Karla Auto O.K. oü-s kohapeal). Karla Auto O.K oü-l on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.
Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad seadistused oma veebilehitseja seadete alt.

Privaatsustingimuste muutmine:

Karla Auto O.K. oü jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata. Privaatsustingimuste uusim versioon on alati saadaval www.karla.ee/privaatsustingimused lingil. Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega võta meiega ühendust aadressil karla@karla.ee.
Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.